Tomáš Morávek: Keď zarábame veľa peňazí, väčšinou tomu musíme aj niečo obetovaťMgr. Tomáš Morávek je vyštudovaný klinický psychológ a zameriava sa najmä na riešenie osobných a pracovných problémov vo vzťahu k osobnému rozvoju. Jeho služby využíva okrem iného aj bonitná klientela, ktorá má problémy so svojím nemalým bohatstvom.

Na tejto téme sa pred pár dňami zabával aj v relácii Show Jana Krausa a neboli by sme to my, aby sme mu tiež nepoložili niekoľko otázok týkajúcich sa nielen vzťahu peňazí a životného šťastia, ale aj osobného rozvoja celkovo.

Pan Morávka, súhlasíte s tým, že peniaze kazia charakter?
Rozhodne to tak nemusí byť, nerobil by som z peňazí žiadneho strašiaka. Veď za určitých predpokladov peniaze robia život jednoduchším a pohodlnejším. Z pohľadu psychológa ma skôr zaujíma, akým spôsobom nás peniaze ovplyvňujú, prečo pre nás predstavujú takú hodnotu, aký majú vzťah k pocitu životnej spokojnosti a ako môžu ovplyvniť našu osobnosť.

To ste teda načal zaujímavú tému. Prečo pre nás majú peniaze takú hodnotu?
Peniaze vždy znamenali väčšiu šancu na prežitie, ale tiež omnoho lepšie postavenie v sociálnej hierarchii, jednoduchší prístup k moci a ľahší výber ženy - partnerky. Vnútorne potom sýti náš pocit dôležitosti, sebaúcty a výnimočnosti. A to je silný magnet.


Myslíte si, že peniaze môžu mať na človeka negatívne účinky? a ak áno Aké?
Peniaze samy o sebe nie. Ale keď zarábame veľa peňazí, väčšinou tomu musíme niečo obetovať, najčastejšie voľný čas alebo blízke vzťahy, čo so sebou prináša veľkú mieru stresu. Z hľadiska osobnosti to môže väčšinou ovplyvniť naše sebahodnotenie smerom k určitej nadutosti a velikášstvo. Taktiež to má istý vplyv aj na okolie takého bohatého jedinca. Závisť vzťahy...

Existuje spôsob, ako toto riziko regulovať? Ako zabrániť tomu, aby mi peniaze ublížili?
Najlepšia cesta podľa mňa je mať jasne stanovené životné hodnoty. Vedieť, čo nám prinesie skutočné uspokojenie. Rozvíjať sám seba, vnímať životný kontext, premýšľať, ochutnávať a "nehltať". V tom nám môže pomôcť nejaký životný mentor, naše skúsenosti, napríklad aj psychológ, čítanie a pokora.

Medzi svojimi klientmi stretávate aj tích, ktorích trápi práve príliš nabitá peňaženka. Ako často také problémy riešite? Kto je typickým klientom?
Väčšinou mojich klientov netrápi nabitá peňaženka, ale prázdnota v ich vzťahoch a určitá kríza v zmysle života. Teda dosiahli zisky - majú auto, dom, bohatstvo -, a napriek tomu nie sú šťastní.

Aké konkrétne problémy tíchto ľudí trápia a ako sa prejavujú?
Predovšetkým sú osamotení, hoci sa často pohybujú medzi ľuďmi. Dosiahli takmer všetko, o čom sníva väčšina populácie. Napriek tomu sa necítia spokojní a naplnení. Mávajú depresívne epizódy, ktoré rozpúšťajú v alkohole, v lipnutí na kariére či v modernom pôžitkárstve.

Aké je najčastejšie riešenie, ktoré odporúčate?
Nič jednoduché v rukáve nemám. Kto očakáva rýchle riešenie, nemôže uspieť. Psychoterapia je proces osobného rastu, ktorý je podmienený prácou na sebe samom. Aby som bol viac konkrétny, znamená to krok po kroku poznávať, čo je pre nás skutočne dôležité, akí naozaj sme a čo nám pomáha budovať naše vzťahy.

Z čoho spomínané problémy pramenia? Je to napríklad dôsledok rôznych očakávaní, vlastných ideálov a podobne?
Veľmi dôležitou súčasťou tíchto problémov býva naša ctižiadostivosť, potreba uspieť a dosiahnuť úspech. Peniaze bývajú vstupenkou do sveta úspešných a obdivovaných ľudí. Tieto ambície je možné ale ťažké nasýtiť.

Môžme povedať, že bohatí ľudia majú väčšie problémy v zoznamovaní sa?
Paradoxne trochu áno. Bohatstvo nás robí príťažlivejšími, atraktívnejšími. Ale zároveň je ťažké rozpoznať, kedy sa ten druhý či tá druhá zamiluje do osobnosti, a nie do kreditky.

Majú s hľadaním partnerov väčšie problémy muži alebo ženy?
Väčšinou ženy. Ak sa bavíme o tých hnuteľných, potom k tomu dochádza preto, že všetci prirodzene hľadáme partnera s podobnými príjmami. Ale bohatí muži mieria na vekovo oveľa mladšie partnerky. Ženy tak majú menšiu množinu výberu a ešte navyše sa vedľa nej môže jej partner cítiť "nesvoj", ak je v jeho očiach príliš sebestačná a úspešná.


Ako sa pozeráte práve na vzťahy, v ktorých je jeden z partnerov oveľa mladší než ten druhý? Je to správne?
Správny alebo nesprávny pohľad nechám na hodnotenie morálnych autorít a na spoločenskom vkuse. Z môjho pohľadu môžeme sledovať, s akými potrebami do vzťahu obaja jedinci vstupujú, či napr. zástupne nehľadajú náhradnú otcovskú postavu apod. Poznám ale niekoľko fungujúcich vzťahov s generačným vekovým rozdielom.

Je možné všeobecne povedať, ako by mal vyzerať ideálny partner bohatého človeka?
U každého to bude trochu inak. Všeobecne ale platí, že podobnosti sa priťahujú.


Možno banálna otázka, ale čo má bohatý človek urobiť pre to, aby sa cítil šťastný? Existuje nejaký recept na šťastie?
To iste nie je banálna otázka, ale zásadná. Aký vedný odbor je ale predurčený na to aby odpovedal? Filozofia, psychológia? Logické by asi bolo zaoberať sa šťastnými ľuďmi a pýtať sa priamo ich na ich "recept". Z môjho pohľadu je dôležité rozvíjať a prehlbovať naše bezprostredné vzťahy a robiť zmysluplnú prácu.

Myslíte si, že bohatí ľudia sú menej šťastní ako tí ostatní?
Nepovedal by som. Ale majú odlišný typ problémov.

Niektoré ste už spomenul, ale môžete uviesť ešte nejaké problémy, ktorými sa odlišujú?
Predovšetkým túžia po neformálnych a nezaťažených vzťahoch. Myslím tým nezaťažených bohatstvom. Bohatstvo a moc je afrodiziakum a ako majú takí ľudia spoznať a oddeliť vzťah ostatných k nim, a ich peniazom? Dosť často sa stretávam s pocitmi samoty a vnútorného vyprázdnenia. Títo ľudia si často môžu dovoliť takmer všetko, ale k pocitu šťastia to moc neprispieva.

O dnešnej dobe sa hovorí, že každý chce byť boháčom. Súhlasíte s tým a myslíte si, že sa za históriu ľudstva vnímanie bohatých a bohatstva všeobecne nejako zmenilo?
Myslím si, že sa toto vnímanie asi príliš nezmenilo. Mať a zhromažďovať nejaký majetok je základná ľudská potreba, a to už od nepamäti.

Jedným z ďalších snov dnešnej doby je zbohatnutie za noc. Čo je pre psychiku človeka lepšie? Postupné bohatnutie, alebo zisk veľkého množstva peňazí zo dňa na deň?

Predsa len, keď je to rýchle, musí si človek rýchlo zvyknúť ...
Z môjho pohľadu je určite výhodnejšie postupná cesta k bohatstvu. Náhla výhra niekoľkých desiatok miliónov v športke môže byť veľmi riziková, ako z bezpečnostného, ​​tak aj psychologického hľadiska.

Môžete to trochu rozvinúť? Aké riziká teda hrozia?
Ľudia prežijú určitý pozitívny šok. Tí z nich, ktorí nevedia hospodáriť s väčším množstvom peňazí, nenásytne nakupujú majetok a prudko menia doterajšie zvyklosti. Rovnako neskromne sa môžu správať aj k svojmu okoliu. Takáto situácia zvýrazní niektoré negatívne črty povahy. Ľudia ich začnú vnímať ako arogantních a nadradeních. Na to je potrebné sa pripraviť najviac.


Teraz sa spýtam opačne. Ako reaguje psychika bohatého človeka na to, keď rýchlo schudobnie? Napríklad sa dostane do problémov, jeho firma skrachuje, sám sa môže dostať do väzenia a podobne? Má to na neho nejaký vplyv? Aký?
Takéto prípady mávajú väčšinou dramatický priebeh. Nie náhodou sa v takýchto situáciách ľudia ocitajú na hrane uvažovaní o samovražde. Rozprávkový život v luxuse vystrieda pocit prehry a životného debaklu. Z takejto situácie sa dostanú lepší jedinci so silným sebavedomím a aktívnym prístupom k vlastnému životu.

Čo by ste teda takým ľuďom odporučil? Máte nejaké všeobecné rady?
Veľa môže pomôcť racionálne hodnotiť situáciu. Každá takáto životná prehra spočiatku veľmi bolí. Dôležité je nerezignovať a vytrvať v postupnej aktivite. Teda fázu sebaľútosti maximálne skrátiť.

Stále častejšie sa stretávame s úspechom veľmi mladých ľudí, často tínedžerov. Aký vplyv na psychiku mladého človeka vo veku od 15 do 25 rokov môže mať získané bohatstvo, úspech, záujem médií a pod.?
Mladší ľudia sú viac ohrození určitou osobnostnou nezrelosťou. Úspech, či dokonca popularita s nimi môžu viac zamávať. Stretol som sa aj s tým, že krátkodobo prestali mať kontakt s reálnym svetom a žili vo svete pozlátok. Ale sú tu aj jedinci, ktorí takúto situáciu v mladom veku spracovali oveľa lepšie ako tí starší. Za všetkým stojí osobnosť jedinca.

Kedy je ideálny vek na zbohatnutie?
Ten asi nenájdeme. Keby sa dal náš život naprogramovať, zvolil by som si prostredný štýl života.

Prečo zrovna prostredný?
Je predsa skvelé žiť bežný  život, celý rok šetriť na priemernú dovolenku pri mori, raz za sedem rokov si kúpiť nové auto, raz za čas ísť do lepšej reštaurácie a stretávať sa s ľuďmi na rovnakej ekonomickej úrovni. Pomáha to udržať nás skromnými a prirodzenejšími. A ak máme tieto hodnoty správne nastavené, môžeme v druhej polovici života viac oceniť a vychutnať si veci spojené s luxusom.