Či sa už rozhodnete vložiť svoje finančné prostriedky do čohokoľvek, vždy je dobré dodržiavať základné investičné zásady a pravidlá:


     Nestávkujte všetko na jednu kartu!
     Nedávajte všetky vajcia do jedného košíka. Je dobré rozptýliť svoje investície do viacerých produktov, tj. Diverzifikovať.

     Emócie bokom!
     Ak sa necháte strhnúť, vaša investícia nemusí priniesť očakávaný výsledok a môže napáchať viac škody ako úžitku. Riaďte sa preto radšej rozumom.

     Počítajte s neúspechmi!
     Nie vždy musí všetko vyjsť podľa vašich predstáv. Dôležité je poučiť sa z investičných chýb a nabudúce sa im vyvarovať.

     Nerobte unáhlené rozhodnutia!
     Nezabudnite, že ide spravidla o dlhodobý proces, preto je vždy dobré investíciu najprv dobre premyslieť.

     Nepreceňujte svoje investičné sily!
     Nechajte si vždy určitú finančnú rezervu pre prípad náhlych, nečakaných výdavkov. Mohlo by sa stať, že budete mať nutkanie investovať v čase, keď to bude najmenej vhodné.

     Pamätajte na riziko!
     Každá investícia so sebou nesie určité riziko, či už väčšie alebo menšie. Bez neho by neexistoval ani výnos, pričom tu platí priama úmera, tj. Čím väčšie riziko, tým väčšia možnosť výnosov.


Magický trojuholník: Výnos - likvidita - riziko

Investor čelí otázke, do ktorého aktíva investovať svoje voľné finančné zdroje, mal by vždy vziať do úvahy základné navzájom previazané faktory, ktorými výnos, riziko a likvidita daného aktíva.