Ako zhodnotiť úspory v roku 2015V období nízkych úrokových sadzieb na bežných a sporiacich účtoch, ktoré asi ešte nejaký čas pretrvá, je pre ľudí ťažké zhodnotiť ich pracne vytvorenú finančnú rezervu.

Nejasná budúcnosť systému dôchodkového zabezpečenia velí sa v penzii nespoliehať len na peniaze od štátu. A tak stále viac ľudí časť úspor investuje, o čom svedčí medziročný nárast objemu peňazí v podielových fondoch. Investovania časti dlhodobých úspor do podielových fondov je rozumnou alternatívou zhodnotenie peňazí pre každého. Navyše ak investíciu držíte dlhšie ako 3 roky, alebo ak neodprodáte cenné papiere za viac ako 100 000 Sk v rámci jedného kalendárneho roka, je výnos z investícií do podielových fondov oslobodený od dane.


Ani zažitý predsudok, že investovať znamená nutnosť zložito si vyberať z desiatok podielových fondov, dnes neplatí a možno sa pohodlne obísť aj bez cudzej pomoci. Napríklad v ING Bank teraz môžete využiť novú ponuku ING Investícií. Na webových stránkach je všetko vysvetlené pomocou zrozumiteľných videí a animácií, výber a orientáciu v podielových fondoch vám v niekoľkých krokoch uľahčí aj jednoduchý simulátor.


V ING Bank pre Vás vybrali tri podielové fondy popredných správcov ING Investment Management a Fidelity Worldwide Investment, ktoré pokrývajú spektrum základných investorských profilov s rôznou mierou rizika a umožňujú investovať do atraktívnych cenných papierov po celom svete, bez ohľadu na krajinu, trh či odvetvia. Navyše u týchto podielových fondov neplatíte žiadne vstupné poplatky, ktoré sa inak bežne účtujú a ukrajujú Vám tak z Vašich výnosov.


Výnos za obdobie 30. 9. 2013-30. 9. 2014: *
Fidelity Fond svetových dlhopisov s vysokým výnosom 6,2%
Fidelity Fond svetových dividend 14,6%
ING IM Fond svetových akcií 15,1%


* zdroj: Mesačné informačné listy jednotlivých fondov k 30. 9. 2014. Historická výkonnosť fondov Fidelity je uvedená v eurách.
Výhody nového investičného nástroja môžete využívať okamžite az pohodlia domova. Zmluvu uzavrite on-line a ING Investície následne spravujete pomocou prehľadného internetového, či mobilného bankovníctva. Investovať možno jednorazovo alebo pravidelne od sumy 500 €. Nie je nič jednoduchšie, než to vyskúšať na www.inginvestice.cz.

Vyskúšajte ING Investície aj Vy.

TIP: Vďaka pravidelnému investovaniu je možné znížiť riziko nákupu investície v nevhodný čas. Práve tým, že investujete pravidelne a bez ohľadu na to, či trhy v danej chvíli rastú, alebo klesajú, ovplyvňujete ako výšku výnosov, tak mieru rizika. Aj malá mesačná investícia Vám môže v budúcnosti priniesť veľmi zaujímavé výnosy.


Nezabudnite, prosím, že hodnota každej investície môže kolísať. Návratnosť investovanej čiastky preto nie je zaručená. Výnosy, ktoré investície prinášala v minulosti, nie sú zárukou výnosov budúcich. Stále musíte počítať s istou mierou rizika. ING Bank N.V. neposkytuje vo vzťahu k produktu ING Investície investičné poradenstvo týkajúce sa investičných nástrojov.